ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λίλα Λιναρδάτου

Η Λίλα Λιναρδάτου είναι δικηγόρος παρ' εφέταις.Η Λίλα Λιναρδάτου είναι δικηγόρος παρ' εφέταις.
Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα συνεχίζει τις σπουδές της στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2009.

Από το 2009 εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στην καταναλωτική οργάνωση Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (Ένωση Καταναλωτών - Ποιότητα Ζωής), όπου ασχολείται με το δίκαιο προστασίας καταναλωτή και ειδικότερα το τραπεζικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο, δίκαιο τηλεπικοινωνιών, προστασία από ελαττωματικά προϊόντα, πωλήσεις από απόσταση κλπ. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια και ημερίδες με αντικείμενο την προστασία του καταναλωτή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως ομιλήτρια/ εισηγήτρια σε ομιλίες και καμπάνιες ενημέρωσης για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Εκπροσωπώντας την ένωση έχει παρουσία σε εγχώρια και διεθνή Μ.Μ.Ε. Είναι μέλος της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ.).

Τα τελευταία έτη ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική γενική δικηγορία, με εξειδίκευση στην προστασία δανειοληπτών και στην εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Στοιχεία επικοινωνίας: