ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ως δικηγόρος)

     

2009 έως Σήμερα

 

- Διατήρηση ιδιωτικού γραφείου παρέχοντας υπηρεσίες δικηγορίας, σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου με εξειδίκευση σε θέματα υπερχρέωσης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων (εξωδικαστικοί διακανονισμοί με πιστωτικά ιδρύματα, Ν. 3869/2010, Ν. 4224/2013, Ν. 4307/2014)

 

- Νομική σύμβουλος της ένωσης καταναλωτών «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.»
     

2007-2009

 

Ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγόρο Αθηνών, Δημήτριο Κ. Σπυράκο (Μασσαλίας 14)

     

2008

 

Εξάμηνη εργασία στη Συμβολαιογράφο Αμαρουσίου, Ειρήνη Χρά-Κωνσταντινίδου (Ηλία Διάμεση 4)

     

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ως γραφολόγος)

     

2013 έως Σήμερα

 

- Παροχή υπηρεσιών δικαστικής και αναλυτκής γραφολογίας σε ιδιώτες καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίο τόσο στην Αττική όσο και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο.

- Εγγεγραμμένη στους καταλόγους πραγματογνωμόνων σε πάνω από 15  Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας

 
     

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ως διαμεσολαβήτρια)

     

2014 έως Σήμερα

 

- Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε ιδιώτες καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίο τόσο στην Αττική όσο και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.