ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε θέματα όλων των κλάδων του δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αστικού και διοικητικού δικαίου.

Ειδικότερα, εξειδικεύεται σε ζητήματα:

 

Προστασίας Καταναλωτή

  • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τραπεζικές συμβάσεις
  • Ελαττωματικά προϊόντα
  • Ιδιωτική ασφάλιση
  • Συμβάσεις τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου

Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων

  • Ρύθμιση Οφειλών Φυσικών Προσώπων-Ν.3869/2010
  • Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών-Ν.4224/2013
  • Δάνεια Ο.Ε.Κ.
  • Εξωδικαστικός διακανονισμός με πιστωτικά ιδρύματα
  • Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

Κοινωνικής Ασφάλισης

  • Διαδικασία έκδοσης συντάξεων
  • Προσφυγές κατά αποφάσεων ασφαλιστικών ταμείων σχετικά με εφάπαξ και σύνταξη

Διοικητικού Δικαίου

  • Προσφυγές κατά πράξεων της Διοίκησης (φορολογικές παραβάσεις, προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων, αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου κλπ)

Μισθωτικών διαφορών

Κληρονομικού Δικαίου

Οικογενειακού Δικαίου

Εμπράγματου Δικαίου

Εμπορικού Δικαίου

Για να δείτε αποφάσεις που αφορούν σε υποθέσεις τις οποίες το γραφείο μας έχει χειριστεί με επιτυχία, πατήστε εδώ