ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 69/2017 Ειρ.Χαλ.

Ιδιωτική υπάλληλος, σε διάσταση, μητέρα δύο ανήλικων τέκνων. Μηνιαίο εισόδημα 1.559,00 ευρώ. Μηνιαίες καταβολές ύψους 300,00 ευρώ για 33 μήνες. Προστασία κύριας κατοικίας (127 τ.μ.) και διαγραφή χρέους 52.611,22 ευρώ από 128.036,22 ευρώ (41,09%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 139/2017 Ειρ.Μαραθ.

Κοινή αίτηση, ζευγάρι με δύο τέκνα (φοιτητές). Συνολικό μηνιαίο εισόδημα 1.163,00 ευρώ. Μηνιαίες καταβολές ποσού ύψους 100,00 ευρώ φια 4 έτη. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 151.577,32 ευρώ από 232.615,75 ευρώ ( ποσοστό 65,16%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 247/2017 Ειρ.Λαυ.

Άνεργη, διαζευγμένη, μητέρα δύο προστατευόμενων ανήλικων τέκνων. Μηδενικές καταβολές για διάστημα 3 ετών. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 349.937,23 ευρώ από 374.956,73 ευρώ (ποσοστό 93,33 %)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 384/2017 Ειρ.Κρωπίας

384/2017 Κοινή αίτηση ζεύγους με 3 ενήλικα τέκνα. Συνολικό μηνιαίο εισόδημα 775,00 ευρώ. Μηνιαίες καταβολές ύψους 20,00 ευρώ για 3 έτη (α’ αιτών) και μηνιαίες καταβολές ύψους 30,00 ευρώ για 3 έτη (β’ αιτών). Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 63.929,35 ευρώ από 98.129,35 ευρώ (διαγραφή 65,15 %)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)


ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 59/2017 Ειρ.Κρωπίας

59/2017 Κοινή αίτηση, ζεύγος με δύο τέκνα, άνεργοι. Καταβολές ύψους 100,00 ευρώ καθείς για 5 έτη. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 272.195,98 ευρώ από 358.597,58 ευρώ (ποσοστό 75,90%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 20/2017 Ειρ.Αμφ.

Κοινή αίτηση, συνολικό μηνιαίο εισόδημα 833,48 ευρώ. Μηδενικές δόσεις για 25 μήνες. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 117.194,94 ευρώ από 209.661,74 ευρώ ( ποσοστό 55,90%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 7450/2017 Ειρ.Αθ.

Συνταξιούχος, έγγαμός πατέρας δύο ενήλικων τέκνων. Μηνιαίο εισόδημα 1.143,27 ευρώ. Καταβολές ύψους 130,00 ευρώ για 5 έτη. Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 13.110,32 ευρώ από 40.787,00 ευρώ (διαγραφή 32,14 %)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 5749/2017 Ειρ.Αθ.

Άνεργη, μητέρα ενήλικου τέκνου με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μηδενικές καταβολές για διάστημα 3 ετών. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 37.441,64 ευρώ από 64.433,00 ευρώ (διαγραφή 58,11 %)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 4968/2017 Ειρ.Αθ.

Ιδιωτική υπάλληλος, διαζευγμένη, μητέρα δύο τέκνων. Μηνιαίο εισόδημα 350,00 ευρώ. Μηνιαίες καταβολές ύψους 50,00 ευρώ για 3 χρόνια. Οικειοθελής παραχώρηση ακινήτου και διαγραφή χρέους 210.088,37 από 211.888,37 ευρώ (διαγραφή 99,15%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 4419/2017 Ειρ.Αθ.

 Συνταξιούχος Δημοσίου, έγγαμη, μητέρα 3 ενήλικων προστατευόμενων τέκνων. Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 2.370,00 ευρώ. Αναγκαίες μηνιαίες οικογενειακές δαπάνες 1.560,00 ευρώ. Μηνιαίες καταβολές ποσού ύψους 300,00 ευρώ για 22 μήνες. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 292.110,71 ευρώ από 388.813,54 ευρώ (ποσοστό 75,13%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 4417/2017 Ειρ.Αθ.

Δημόσιος υπάλληλος, έγγαμος, πατέρας 3 ενήλικων προστατευόμενων τέκνων. Συνολικό οικογενειακό εισόδημα 2.370,00 ευρώ. Αναγκαίες μηνιαίες δαπάνες 1.560,00 ευρώ. Μηνιαίες καταβολές ύψους 500,00 για 22 μήνες. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 183.113,59 ευρώ από 284.216,42 ευρώ (ποσοστό 64,43%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 3387/2017 Ειρ.Αθ.

3387/2017 Μικρέμπορος (εργολάβος) με εισόδημα 1.650,00 ευρώ. Οφειλές σε τράπεζα και σε δημόσιο. Μηνιαίες καταβολές ύψους 400,00 ευρώ για 3 έτη. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 110.476,75 ευρώ από 196.876,75 ευρώ (ποσοστό 56,12%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 1467/2017 Ειρ.Αθ.

Ιδιωτική υπάλληλος, άγαμη με μηνιαίες αποδοχές 1.356,00 ευρώ. Μηνιαίες καταβολές ποσού ύψους 650,00 ευρώ για 5 έτη. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 129.905,00 ευρώ από 207.155,00 ευρώ (ποσοστό 62,70%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 1214/2017 Ειρ.Αθ.

Συνταξιούχος ΙΚΑ, μηνιαίες αποδοχές 1.112,77 ευρώ. Μηνιαίες καταβολές ποσού ύψους 300,00 ευρώ για 33 μήνες. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 45.698,01 ευρώ  από 108.518,01 ευρώ (ποσοστό 42,11%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 1204/2017 Ειρ.Αθ.

Άνεργη, έγγαμη, μητέρα ενός ενήλικου τέκνου. Συνολικό μηνιαίο εισόδημα 844,64 ετών. Μηνιαίες καταβολές ύψους 100,00 ευρώ για 4 έτη. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 16.447,87 ευρώ από 45.483,07 ευρώ (ποσοστό 36,16%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 305/2017 Ειρ.Αθ.

Άνεργη, έγγαμη, μητέρα δύο τέκνων. Συνολικό μηνιαίο εισόδημα 489,38 ευρώ. Μηνιαία καταβολή ποσού ύψους 20,00 ευρώ για 5 έτη. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 81.038,41 ευρώ από 117.456,41 ευρώ (ποσοστό 68,99%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 304/2017 Ειρ.Αθ.

Δημόσιος υπάλληλος, έγγαμος, πατέρας δύο τέκνων. Συνολικό μηνιαίο εισόδημα 489,38 ευρώ. Μηνιαία καταβολή ποσού ύψους 30,00 ευρώ για 5 έτη. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 90.010,96 ευρώ από 128.027,96 ευρώ (ποσοστό 70,30%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 34/Φ. 203/2017 Ειρ.Αθ.

Ιδιωτικός υπάλληλος, έγγαμος, πατέρας ενός ανήλικου τέκνου. Συνολικό μηνιαίο εισόδημα 1.178,00 ευρώ. Μηδενικές καταβολές για διάστημα 2 ετών. Προστασία κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους 119.453,49 ευρώ από 144.053,49 ευρώ (82,92%)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 1013/2016 Ειρ.Αθ.

Συνταξιούχος ΙΚΑ, διαζευγμένη. Μηδενικές καταβολές για δύο έτη. Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους ύψους 55.992,54 ευρώ από 71.832,54 ευρώ (77,94% της συνολικής οφειλής).
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 848/2016 Ειρ.Αθ.

Διοικητική υπάλληλος, διαζευγμένη, μητέρα δυο ενήλικων εξαρτημένων τέκνων. Διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα 1.180,00 ευρώ. Καταβολές ύψους 80,00 ευρώ για μία πενταετία. Προστασία της κύριας κατοικίας, μιας ισόγειας κατοικίας και τεσσάρων αγροτεμαχίων και διαγραφή χρέους ύψους 26.520,39 ευρώ από 66.307,59 ευρώ (39,99% της συνολικής οφειλής).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 249/2016 Ειρ.Αθ.

Μικρέμπορος. Δεκτή αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010. Προαστασία της κύριας κατοικίας και καταβολές ύψους 20,00 ευρώ μηνιαίως για τρία έτη.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 121/2016 Ειρ.Αθ.

Δημόσιος υπάλληλος, έγγαμος, πατέρας δυο ανήλικων τέκνων. Κόστος διαβίωσης 1.327,00 ευρώ. Καταβολές ύψους 400 ευρώ για μία πενταετία. Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους ύψους 65.000 ευρώ από 158.000 ευρώ (41,15% της συνολικής οφειλής).
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 91/2016 Ειρ.Κέρκυρας

Μεταρρυθμιστική απόφαση της υπ’ αρ. 379/2014 απόφασης του Ειρ. Κέρκυρας. Προστασία της κύριας κατοικίας. Μηδενικές καταβολές επί μία τριετία.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 80/2016 ΜπρΣπάρτης

Έφεση τράπεζας κατά απόφασης Ν. 3869/2010. Λόγοι έφεσης α)δόλια περιέλευση της αιτούσης σε αδυναμία πληρωμής, β) αοριστία δαπανών περίθαλψης συζύγου, γ) μη μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Απόρριψη έφεσης ως κατ'ουσίαν αβάσιμης.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 5679/2015 ΜΠρΑθ.

Απόρριψη αγωγής αποβολής από τη νομή αυτοκινήτου-Δεκτή ένσταση ενιαύσης παραγραφής.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 470/2015 ΕιρΑθ.

Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους ύψους 50.000 ευρώ από 89.000 ευρώ (56,17% της συνολικής οφειλής).
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 327/2015 Ειρ. Καλλιθέας

Απόρριψη αίτησης έκπτωσης πιστωτή. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η μη τήρηση της υποχρέωσης καταβολής μηνιαίων δόσεων στο πλαίσιο οριστικής απόφασης του Ν. 3869/2010 δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της οφειλέτριας.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 180/2015 ΕιρΙλίου

Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους ύψους 80.000 από 137.000 ευρώ (58,39% της συνολικής οφειλής).
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 165/2015 ΕιρΛαυρίου.

Περίοδος χάριτος (μηδενικών καταβολών) για μία 3ετία. Προστασία από εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος, δηλαδή δύο διαμερισμάτων και ενός αυτοκινήτου.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 125/2015 Ειρ.Σικυώνος

Διαζευγμένη, συνταξιούχος ΙΚΑ, προστασία πρώτης κατοικίας, ενός αγροτεμαχίου και ενός Ι.Χ αυτοκινήτου, διαγραφή ποσοστού 53,1%.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 93/2015 ΕιρΚαλλιθέας

Περίοδος χάριτος (μηδενικών καταβολών) για 1 έτος και προστασία της κύριας κατοικίας.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 46/2015 ΕιρΚαλαμάτας

Προστασία κύριας κατοικίας, αγροτεμαχίων και Ι.Χ. - διαγραφή χρέους ύψους 184.500 ευρώ από 207.500 ευρώ (88,91% της συνολικής οφειλής).
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 902/2014 ΕιρΑθ.

Περίοδος χάριτος (μηδενικών καταβολών) για 5 έτη. Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους ύψους 174.000 ευρώ από 216.000 ευρώ (80,55% της συνολικής οφειλής).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 347/2014 ΕιρΛαυρίου

Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους ύψους 262.000 ευρώ από 372.000 ευρώ (70,43% της συνολικής οφειλής).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 302/2014 ΕιρΑθ.

Αιτών 56 ετών, μακροχρόνια άνεργος, η σύζυγός του συνταξιούχος ΙΚΑ (838,45 ευρώ), με δυο ενήλικα τέκνα, μηνιαίες δόσεις 50,00 ευρώ και επανασυζήτηση της υπόθεσης για τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 38/2014 ΕιρΧαλανδρίου

Περίοδος χάριτος μηδενικών δόσεων για 3 έτη. Προστασία της κύριας κατοικίας. Σκεπτικό προστασίας κύριας ή μοναδικής κατοικίας καταβάλλοντας ποσοστό κάτω από το 80% της αντικειμενικής αξίας της.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 16-17/2014 ΕιρΝιγρίτας

Σύζυγοι ηλικίας 39 και 37 ετών με τρια ανήλικα τέκνα, οικογενειακό εισόδημα 1.550,00 ευρώ, συνολικό χρέος 121.256,00 ευρώ, διαγραφή χρέους 58,58% (θα καταβάλλουν μόλις 50.225,00 σε 25 έτη).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 49/2013 ΕιρΑχαρνών

Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους ύψους 163.000 ευρώ από 206.000 ευρώ (79,12% της συνολικής οφειλής).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 47/2013 ΕιρΑχαρνών

Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους ύψους 157.000 ευρώ από 200.000 ευρώ (78,50%  της συνολικής οφειλής).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 316/2012 ΕιρΑθ.

Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους ύψους 18.000 ευρώ από 93.000 ευρώ (19,35% της συνολικής οφειλής).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 49/2012 ΕιρΠειραιά

Προστασία της κύριας κατοικίας και διαγραφή χρέους ύψους 111.000 ευρώ από 181.000 ευρώ (61,32% της συνολικής οφειλής).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 1/2012 ΕιρΠειραιά

Διαγραφή χρέους ύψους 120.000 ευρώ από 144.000 ευρώ (83,33% της συνολικής οφειλής). Χρέος μόνο από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση (pdf)