ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Μέλος στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εκπρόσωπος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ (Ένωση Καταναλωτών «Η ποιότητα της Ζωής»).
  • Εκπρόσωπος του BEUC (The European Consumer Organisation) στη διαβούλευση για Συμβουλές Υπερχρέωσης «Informal Stakeholder Consultation Group on Debt Advice» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Μέλος ομάδων εργασίας του Legal & Economic Department της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών BEUC.
  • Μέλος της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ.)
  • Μέλος του Σωματείου Ελλήνων Διαμεσολαβητών (Σ.Ε.Δ.).
  • Συνδιοργάνωση ομάδων συμβουλευτικής-ψυχολογικής υποστήριξης της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. σε υπερχρεωμένους πολίτες τα έτη 2012-2016.
  • Πολυάριθμες ομιλίες, ως νομική εκπρόσωπος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., σε κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως στο σύλλογο εργαζομένων Δήμου Πειραιά και Δήμου Νίκαιας καθώς και στους δημότες Παλλήνης, στα πλαίσια ενημέρωσης για θέματα υπερχρέωσης.
  • Παροχή νομικών συμβουλών σε υπερχρεωμένους δημότες του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Αττική) , ως εκπρόσωπος της ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ., 2015.
  • Συμμετοχή στις καμπάνιες για την αναστολή των πλειστηριασμών τα έτη 2011 έως 2015
  • Συμμετοχή στην 9η, 10η, 11η, 12η, 13η Ημερίδα Εθελοντισμού, Πεζόδρομος Αγίου Παύλου, Θησείο