ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ", Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, (20/21-10-2015).
  • 1ο Κοινό Συνέδριο Διαμεσολάβησης, Αμφιθέατρο Ακρόπολης (15/12/2014)