Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας.

Ειδικότερα, το γραφείο μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα τραπεζικού δικαίου, προστασίας καταναλωτή, υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και κοινωνικής ασφάλισης.
Επισης, χειριζόμαστε θέματα Αστικού και Διοικητικού Δικαίου όπως αγωγές κατα του Δημοσίου, κληρονομικά θεματα κτλ.

Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες δικαστικής και αναλυτικής γραφολογίας στα πλαίσια των οποίων συντάσσονται γραφολογικές εκθέσεις για δικαστική ή άλλη νόμιμη χρήση.

Τέλος, το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης (εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών) σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Για να δείτε αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες για εμας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, χρησιμοποιείστε το μενου περιήγησης.


Νομικές Υπηρεσίες

Γραφολογία


Δικαστική-Αναλυτική Γραφολογία

Διαμεσολάβηση