ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Πολυάριθμες ομιλίες, ως νομική εκπρόσωπος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., σε κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς στα πλαίσια ενημέρωσης για την νομική προστασία των καταναλωτών.
  • Συμμετοχή στην 9η, 10η, 11η, 12η, 13η Ημερίδα Εθελοντισμού, Πεζόδρομος Αγίου Παύλου, Θησείο.
  • Συμμετοχή στις καμπάνιες για την αναστολή των πλειστηριασμών τα έτη 2011 έως 2015.
  • Αναπληρωματικό μέλος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Αναπληρωτική εκπρόσωπος του BEUC στην διαβούλευση για Συμβουλές Υπερχρέωσης «Informal Stakeholder Consultation Group on Debt Advice» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.